Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπου και Υποδομών

Λήψη μέτρω τάξης και ασφάλειας σε εγκατάσταση όπου πραγματοποιείται εκδήλωση (ΔΙΕΚ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, έκθεση μόδας) στην οποία θα παραστεί πλήθος επισήμων προσώπων. Αποτροπή έκνομων ενεργειών, προέλεγχος του χώρου και αποστείρωση αυτού.

Comments are closed.