Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (SDOB103)ΚΟΤΤΩΡΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (SDOB105)ΚΟΥΡΒΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (SDOB107)ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (SDOB106)ΠΑΠΑΔΕΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (SDOB101)ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (SDOB104)ΚΟΤΤΩΡΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (SDOB108)ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (SDOB102)ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ