Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (GRAFD105)ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (GRAFD104)ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ (GRAFD102)ΜΑΤΑΤΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (GRAFD101)ΚΩΤΣΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (GRAFD103)ΜΥΛΩΝΑ