Home » Οργάνωση-Διοίκηση

Οργάνωση-Διοίκηση

Οργάνωση-Διοίκηση

 

Οργανωτική δομή – Αρμοδιότητες

1. Η διοίκηση κάθε ΙΕΚ ασκείται:
α) από τον Διευθυντή,
β) τον Υποδιευθυντή και
γ) τη συνέλευση των διδασκόντων.
Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

2. Ο διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των ΙΕΚ είναι επιστημονικός – παιδαγωγικός και οικονομικός υπεύθυνος των ΙΕΚ, αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτών.

3. Ο διευθυντής των ΙΕΚ ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ευθύνεται για τη διοικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των ΙΕΚ, αφορά μόνον τα δημόσια ΙΕΚ (άρθρο 47, παρ. 5 του ν. 4264/2014 (Α? 118)),

β) ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,
γ) ενημερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την Κεντρική και τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση κάθε λειτουργικού θέματος αρμοδιότητάς του,

δ) ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας των ΙΕΚ, καθώς και για την ηλεκτρονική ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού τους,

ε) ευθύνεται για την εφαρμογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σπουδαστές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

στ) αναθέτει στους εκπαιδευτικούς των ΙΕΚ συγκεκριμένες αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως αυτές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση και την Πρακτική Άσκηση και τη Μαθητεία των σπουδαστών, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και τη λειτουργία του ΙΕΚ.

4. Ο διευθυντής είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των δημοσίων ΙΕΚ. Η πειθαρχική εξουσία του προηγούμενου εδαφίου ασκείται, για μεν τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα τις διατάξεις του π.δ. 47/2006 (Α΄48), για δε τους διοικητικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ισχύουν.

5. Ο διευθυντής χορηγεί στο προσωπικό του δημοσίου ΙΕΚ που προΐσταται τις νόμιμες άδειες. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ο διευθυντής ενημερώνει αυθημερόν την οικεία Δ.Δ.Β.Μ..

6. Ο διευθυντής του δημόσιου Ι.Ε.Κ. δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα.

7. Ο διευθυντής του Ι.Ε.Κ., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής, τότε ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στα ΙΕΚ και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν στα ΙΕΚ έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή που ορίζεται με απόφασή του και σε περίπτωση που και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από τον δεύτερο υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο δεύτερος υποδιευθυντής ή αν πρόκειται για ΙΕΚ, στο οποίο δεν τοποθετείται υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στα ΙΕΚ, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό των ΙΕΚ.

8. Ο υποδιευθυντής των ΙΕΚ συνεπικουρεί τον διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει. Ο υποδιευθυντής πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, να μπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να συντονίσει τη διαδικασία αξιολόγησής της. Ειδικότερα, ο υποδιευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,

β) εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντή και της συνέλευσης των διδασκόντων που αφορούν σε θέματα φοίτησης των σπουδαστών και

γ) όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει ο διευθυντής.

9. Στα ΙΕΚ που έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του διευθυντή. Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (άρθρο 47, παρ. 6 του ν.4264/2014 (Α? 118)).

10. Σε κάθε ΙΕΚ λειτουργεί συνέλευση των διδασκόντων, στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

11. Στο σύλλογο των διδασκόντων προεδρεύει ο διευθυντής του ΙΕΚ. Η συνέλευση των διδασκόντων συνεδριάζει, τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της. Τακτικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε εξαμήνου ή τριμήνου. Η συνέλευση των διδασκόντων συγκαλείται έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 (Α΄ 45).

12. Η συνέλευση των διδασκόντων ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο των ΙΕΚ, στην ομαλή λειτουργία τους καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,

β) διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας,

γ) αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και διαγωγής των σπουδαστών και

δ) εισηγείται στον διευθυντή των ΙΕΚ το είδος και τη μορφή της εκπαιδευτικής κατάρτισης και επιμόρφωσης και συμβάλλει στην υλοποίησή της.

 

Υπηρεσιακά βιβλία

Σε κάθε ΙΕΚ και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής των στοιχείων των ΙΕΚ, τηρούνται τα παρακάτω Υπηρεσιακά Βιβλία:

1. Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρούνται αμέσως τα πάσης φύσεως εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, οι πάσης φύσεως εισερχόμενοι και εξερχόμενοι τίτλοι και τα εμπιστευτικά. Για τα τελευταία, σημειώνεται στη στήλη «περιεχόμενο εγγράφου» η ένδειξη Ε.Π. μόνο, ενώ τηρείται ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων.

2. Μητρώο και ευρετήριο καταρτιζομένων, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία των καταρτιζομένων στο ΙΕΚ. Καταχωρούνται:

α) Στοιχεία Δελτίου ταυτότητας, ήτοι: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, μητέρας, γένος, έτος γεννήσεως, Δήμος στον οποίο φέρεται εγγεγραμμένος ο καταρτιζόμενος, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, τίτλοι εκπαίδευσης κ.λπ.

β) Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι γενική κατά μάθημα εξαμηνιαία τελική βαθμολογία και γενικός μέσος όρος βαθμολογίας.

3. Βιβλία φοιτήσεως καταρτιζομένων (απουσιολόγια) και βιβλία κυρώσεων.

4. Βιβλία διδασκομένης ύλης, κατά τάξη ή τμήμα τάξης, στα οποία καταχωρείται από τον διδάσκοντα η ενότητα που διδάσκεται καθημερινά.

5. Βιβλία εποπτικών μέσων διδασκαλίας & εργαστηριακού υλικού: α) Μηχανημάτων, β) Εργαλείων μακράς διάρκειας, γ) Εργαλείων βραχείας διάρκειας, δ) Εισαγωγής αναλωσίμου υλικού.

6. Βιβλίο πράξεων (Μόνο για τα Δημόσια ΙΕΚ).

7. Παρουσιολόγιο Εκπαιδευτών.

8. Φάκελος στοιχείων Εκπαιδευτή.

Σε κάθε ΙΕΚ και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής των στοιχείων των ΙΕΚ, τηρούνται τα παραπάνω Υπηρεσιακά έντυπα. Τα βιβλία και έντυπα είναι δυνατόν να τηρούνται με μηχανογραφικό σύστημα εφόσον έχει εξασφαλιστεί η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας σε έντυπη (εκτυπωμένη) και ηλεκτρονική μορφή.

Τα βιβλία φυλλομετρούνται και φέρουν σφραγίδα και υπογραφή από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ..

 

Ενημέρωση, αποστολή και θεώρηση εγγράφων των ιδιωτικών ΙΕΚ

1. Τα Ιδιωτικά ΙΕΚ, υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

α) συγκεντρωτική κατάσταση ειδικοτήτων με το σύνολο των εγγραφέντων ανά ειδικότητα και συνολικά καθώς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων φοίτησης, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, το αργότερο εντός 10 ημερών από την έναρξη και λήξη της κατάρτισης αντίστοιχα,

β) τα στοιχεία κατάρτισης για κάθε Τμήμα, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά την έναρξη μαθημάτων του τμήματος όπως:

i) καταστάσεις προγραμμάτων χρήσης αιθουσών και εκπαιδευτών και ωρολόγιο πρόγραμμα τρέχοντος εξαμήνου,

ii) καταστάσεις καταρτιζομένων ανά τμήμα και ειδικότητα,

γ) τις βεβαιώσεις εγγραφής αλλοδαπών, τις βεβαιώσεις φοίτησης (σπουδών), τα πιστοποιητικά στρατολογίας και τις βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) προς θεώρηση.

2. Στα ανωτέρω έγγραφα δεν θα γίνεται η θεώρηση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., εφόσον το Ι.Ι.Ε.Κ. δεν έχει αποστείλει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. καταστάσεις καταρτιζομένων ανά ειδικότητα και τμήμα, συμπληρωμένες με τα παρακάτω στοιχεία : Αρ. Μητρώου Καταρτιζομένου, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ειδικότητα, Τίτλος εισόδου, Παρατηρήσεις (αλλοδαπός, ομογενής, κατάταξη, μετεγγραφή, γεν. λύκειο κ.λπ.).

3. Πριν το πέρας των είκοσι (20) ημερών θα θεωρούνται ατομικές βεβαιώσεις κατά περίπτωση.

4. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. θα διευκρινίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες του παρόντος άρθρου.

 

Ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Στοιχείων ΙΕΚ

1. Για την καταγραφή όλων των στοιχείων κατάρτισης, τηρείται πληροφοριακό σύστημα στο οποίο τα ΙΕΚ υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία της διαδικασίας κατάρτισης. Το πληροφοριακό σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά έως και τον Ιούνιο του 2014 και τον Σεπτέμβριο του 2014 άρχεται πλήρως η εφαρμογή του αντικαθιστώντας τα έντυπα του άρθρου 25 του παρόντος.

2. Μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου και το αργότερο έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Λοιπές Διατάξεις

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ολοκληρώσει φοίτηση διάρκειας ενός (1) εξαμήνου σε ειδικότητες που καταργούνται με τις ρυθμίσεις του ν. 4186/2013, συνεχίζουν τη φοίτηση σε αυτές έως και την ολοκλήρωσή τους.