Παράταση Εγγραφών Επιτυχόντων Καταρτιζόμενων

Η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα, 23-09-2019.

Comments are closed.