Μετεγγραφές Καταρτιζομένων

Το Δ.ΙΕΚ Μεταξουργείου δέχεται αιτήσεις καταρτιζομένων που επιθυμούν μετεγγραφή από και προς το ΔΙΕΚ Μεταξουργείου Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 17.00-20.00 από 2 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΔΙΕΚ: «Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ μπορεί να την πραγματοποιήσει από 1η έως και την 20η Σεπτεμβρίου. Ο  καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις μεταγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Διοίκηση του ΙΕΚ υποδοχής, το αργότερο έως και την 25η Σεπτεμβρίου, ώστε όσοι δεν μεταγραφούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στο ΙΕΚ που φοιτούσαν».

  1. Προϋποθέσεις μετεγγραφών από Ιδιωτικό σε Δημόσιο ΙΕΚ είναι οι κάτωθι:
    α) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά (9.000 €) χιλιάδες ευρώ,
    β) εξέταση δυνατότητας υποδοχής από το Δημόσιο ΙΕΚ».

Comments are closed.