Εκπαιδευτική Επίσκεψη του τμήματος Γραφιστικής

Στις 14/06/2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Γραφιστικής Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων στο βιβλιοδετείο Γιώργου Μπαλογιάννη, Τζαβέλα 24 Αθήνα, όπου οι καταρτιζόμενοι/ες ενημερώθηκαν σχετικά με τη σελιδοποίηση, τις διαστάσεις εντύπου, τα περιθώρια, αποστάσεις από τα όρια κλο. Επιπλέον απέκτησαν εικόνα σχετικά με τη βιβλιοδεσία και τα είδη της καθώς και με τεχνικές σημιουργίας εξωφύλλων (πχ χρυσοτυπία)

https://www.bibliodesia.gr/

Comments are closed.