Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Στις 01/06/2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό εργαστήριο Swift Playgrounds, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπου οι καταρτιζόμενοι/ες μέσα από τη συμμετοχή τους σε ένα κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα :
• κατανόησαν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού (εντολές, αλληλουχίες, βρόχοι, λογικές
συνθήκες, σταθερές, μεταβλητές, συναρτήσεις) μέσα από την εφαρμογή Swift Playgrounds.
• θα εξοικειώθηκαν με την Γλώσσα Προγραμματισμού Swift.
• εξασκήθηκαν στην επίλυση προβλημάτων.

Comments are closed.