Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Γραφιστική Εντύπου Β’

Στις 11/05/2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Γραφιστική Εντύπου Β’ Εξάμηνο στο MACART ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, Λένορμαν 244 Αθήνα, όπου οι καταρτιζόμενοι/ες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη ροή εργασιών, τον εξοπλισμό, τα γραφιστικά προγράμματα και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε ένα ψηφιακό εκτυπωτήριο. Δόθηκε η ευκαιρία επίλυσης ερωτημάτων και η επαφή των εκπαιδευομένων με τα παραγώμενα . Παράλληλα παρακολούθησαν έκθεση φωτογραφίας που διεξάγεται στο χώρο και αποτέλεσε ιδανική πηγή έμπνευσης ως άμεση συνάρτηση με το αντικείμενο του μαθήματος, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας

Comments are closed.