Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Στις 06/04/2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής στο «athens rescience festival»
όπου οι καταρτιζόμενοι/ες συμμετείχαν σε εργαστήριο παραγωγής 3d game.

 

Comments are closed.