Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών

Στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος «Ασφάλεια Προσώπων Εγκαταστάσεων και Χρηματαποστολών» πραγματοποιήθηκε πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στις θεματικές ενότητες Αφίξεις-Αναχωρήσεις επισήμων προσώπων, αυτοκινητοπομπές και στους ενδεδειγμένους σχηματισμούς οχημάτων, στους χώρους του ΔΙΕΚ Χαλανδρίου.

Comments are closed.