Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και Πολυμέσων»

Στις 20/01/2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και Πολυμέσων» Α’ Εξάμηνο στο GAMEATHLON, στο Tae kwon do Π. Φαλήρου όπου οι καταρτιζόμενοι/ες μπόρεσαν να κατανοήσουν τις απαιτήσεις κατασκευής ενός παιχνιδιού. Επίσης είχαν την δυνατότητα να μιλήσουν με άτομα που έχουν κατασκευάσει μεγάλα και δημοφιλή παιχνίδια. Μέσα από τις ερωτήσεις που έγιναν μπόρεσαν να πάρουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία κατασκευής παιχνιδιών και πιο συγκεκριμένα για την επιμονή και υπομονή που χρειάζεται καθώς και για την ικανοποίηση της ολοκλήρωσής του.

/unitswww1/unitswww11/att a/iek metax/iekmetax/public html/wp content/uploads/2019/01/gameathlon 1
/unitswww1/unitswww11/att a/iek metax/iekmetax/public html/wp content/uploads/2019/01/gameathlon 2
/unitswww1/unitswww11/att a/iek metax/iekmetax/public html/wp content/uploads/2019/01/gameathlon 3
/unitswww1/unitswww11/att a/iek metax/iekmetax/public html/wp content/uploads/2019/01/gameathlon 4
/unitswww1/unitswww11/att a/iek metax/iekmetax/public html/wp content/uploads/2019/01/gameathlon 5
/unitswww1/unitswww11/att a/iek metax/iekmetax/public html/wp content/uploads/2019/01/gameathlon 6

Comments are closed.