Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του τμήματος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Α’ Εξάμηνο) του Δ.ΙΕΚ Μεταξουργείου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
 
Το Εθνικό ‘Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.Το Εθνικό Ίδρυμα ερευνών ασχολείται με την συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου & δεδομένων που παράγονται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα. Μέσα από εθνικές και διεθνείς συνεργασίες, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία στην Ελλάδα.
 
Πραγματοποιήθηκε αναλυτική ξενάγηση στο Data center και στο Communication & Switch Room του ιδρύματος, όπου οι καταρτιζόμενοι είδαν από κοντά όλο τον εξοπλισμό ενός μεγάλου ιδρύματος-οργανισμού. Έγινε εκτενής αναφορά στους Servers και τα Virtual Machines που υποστηρίζουν καθώς και στις DataBases. Αναφέρθηκαν επίσης στα λειτουργικά συστήματα και στην αρχιτεκτονική τους.
Οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν τη δομημένη (οριζόντια και κατακόρυφη) καλωδίωση και να εισέλθουν μέσα στους «ψυχρούς» διαδρόμους που βρίσκονται τα συστήματα. Στη συνέχεια περάσαμε στο control room, όπου είδαμε από κοντά τα monitoring tools, που βρίσκονται στο κέντρο διαχείρισης. Εκεί μέσα από μεγάλες οθόνες γίνεται το Monitoring & Supervision των συστημάτων, με τα διάφορα alarms με διαφορετικό φυσικά severity που προκύπτουν από τα συστήματα, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Τέλος έγινε μια διαδραστική ξενάγηση στην βιβλιοθήκη (φυσική και ηλεκτρονική), στις βάσεις δεδομένων του ιδρύματος και στο πληροφοριακό σύστημα.
Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε παρουσία των εκπαιδευτών Δημήτρη Σταυρίδη, Όλγας Βλουχάκη και Δήμητρας Χαρισοπούλου.

Comments are closed.