Σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων

Σχετικά με την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν μέσω σελίδας facebook και ιστοσελίδας.

Comments are closed.