Μετεγγραφές, 1-20/09/2018

Το Δ.ΙΕΚ Μεταξουργείου δέχεται αιτήσεις καταρτιζομένων που επιθυμούν μετεγγραφή Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 17.00-20.00 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με τον κανονισμό κατάρτισης των ΙΕΚ: «Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ μπορεί να την πραγματοποιήσει από 1η έως και την 20η Σεπτεμβρίου. Ο  καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις μεταγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Διοίκηση του ΙΕΚ υποδοχής, το αργότερο έως και την 25η Σεπτεμβρίου, ώστε όσοι δεν μεταγραφούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στο ΙΕΚ που φοιτούσαν»..».

Comments are closed.