Κατατάξεις, 1-30/09/2018

ΤΟ Δ.ΙΕΚ Μεταξουργείου δέχεται αιτήσεις για κατάταξη από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 17.00-20.00 έως και 30/9/2018 με τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

 

  1. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ/ ΤΕΕ/ ΤΕΛ/ ΕΠΛ

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΤΕΕ/ΤΕΛ μπορούν να καταταγούν απ’ ευθείας  στο Γ’ εξάμηνο της ίδιας ειδικότητας στα ΙΕΚ από την οποία αποφοίτησαν. Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους:

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ και ΠΤΥΧΙΟ  /  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  / ΑΜΚΑ

Οι ειδικότητες που λειτουργούν στο Γ’ εξάμηνο στο δημόσιο ΙΕΚ Μεταξουργείου το 2018-2019 είναι:

  1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  2. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
  3. Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού
  4. Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
  5. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ
  6. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/web designer-developer/video games)
  7. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος

 

  1. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάρτισης των ΙΕΚ : «….Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη.» Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ … δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»

Οι απόφοιτοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

α)Αίτηση

β)Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/ διαβατήριο

γ)Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

δ)Αντίγραφο ΒΕΚ

 

  1. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάρτισης των ΙΕΚ : «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ ….  δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»

Οι καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στο ΙΕΚ που φοιτούν ή στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να καταταγούν κατά το τρέχον εξάμηνο, έως 30 Σεπτεμβρίου 2018  με τα εξής δικαιολογητικά:

α)Αίτηση
β)Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

Comments are closed.